เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"วารสารศาสตร์

เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"วารสารศาสตร์

โพสต์โดย jarunee » อังคาร 13 มี.ค. 2012 3:06 pm

รูปภาพ

รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน ประธานคณะกรรมการวารสารวิชาการ
ขอเรียนเชิญทุกท่านส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือที่น่าสนใจ มาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
"วารสารศาสตร์"

โดยสามารถส่งบทความได้ที่
รศ.ดร.สมสุข :: acfb2@hotmail.com
จารุณี :: jaruneejc@gmail.cm


คุณลักษณะของบทความ
  เป็นบทความที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้แก่
  1. บทความวิเคราะห์วิจัย (Research Article)
  2. เอกสารกรณีศึกษา (Case Material)
  3. บทความสำรวจวิชา (Survey Article)
  4. บทความวิจารณ์ (Review Article)
  5. บทความทางวิชาการ (Theoretical Article)
  6. รายงานสำรวจ (Survey Report)

  ทั้งนี้ ไม่รวมงานวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนบทความ บทความประเภทงานแปล และเอกสารประกอบคำบรรยาย

  - ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากสำนักพิมพ์อื่น
  - หากเป็นงานวิจัยดีเด่นที่เคยตีพิมพ์มาก่อนแล้ว ต้องมีการนำมาวิเคราะห์ด้วยมุมมองใหม่ นำเสนอข้อมูลใหม่โดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
  - ผู้เขียนหรือผู้เขียนร่วมได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลในวารสารวิชาการ
  - ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ การอ่านเพื่อปรับแก้ไขจากบรรณาธิการ หรือบรรณาธิการรับเชิญตามกำหนดเวลาของกองบรรณาธิการ

การส่งต้นฉบับเนื้อหา
  - เนื้อหาจัดพิมพ์ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 15 pt
  - ความยาวประมาณ 15-20 หน้า ขนาด A4 พร้อมจัดเรียงภาพประกอบสีขาวดำลงในไฟล์ Microsoft Word
  - จัดต้นฉบับเป็นเอกสารเวิร์ดส (นามสกุล .doc, .docx, .rtf, txt) ไม่รับเอกสาร .pdf
  - ส่งพร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งประวัติสั้นๆ ของผู้เขียน
  - ตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และจัดส่งต้นฉบับภายในระยะเวลาที่กำหนด
  - ส่งต้นฉบับพร้อมไฟล์ภาพประกอบ (เช่น ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ) ให้ครบถ้วนลงแผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดีทางไปรษณีย์หรืออีเมล์มายังกองบรรณาธิการ

การส่งไฟล์ภาพประกอบ
  - ส่งไฟล์คุณภาพดีแยกต่างหากจากเนื้อหา
  - ความละเอียดไฟล์ภาพอย่างต่ำ 300 dpi
  - ขนาดของไฟล์ภาพไม่ควรเกิน 1M
  - นามสกุลไฟล .tif หรือ .jpg
  - ปรับโหมดไฟล์ภาพเป็นขาวดำ
  (เนื่องจากจัดพิมพ์เป็นขาวดำและไฟล์ภาพสีจะใหญ่กวาขาวดำซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการส่งไฟล์ได้)

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ “วารสารศาสตร์”
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 02-696-6267
อีเมล์ jaruneejc@gmail.com

—————————————————————-

วารสารศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการรายสี่เดือนของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดปิดรับต้นฉบับดังนี้
  ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) ปิดรับต้นฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน
  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) ปิดรับต้นฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ
  ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) ปิดรับต้นฉบับ 30 มิถุนายน
[---- จารุณี งานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต ----]
jaruneejc@gmail.com
ภาพประจำตัวสมาชิก
jarunee
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 06 ม.ค. 2010 3:26 pm
ที่อยู่: งานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ย้อนกลับไปยัง ข่าวทุน/วิจัย

 • ผู้ใช้งานขณะนี้

  กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน